Tarieven

De tarieven zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen en conform de marktprijzen. De kosten voor het verrichten van een diagnostisch onderzoek varieert, afhankelijk van de vraagstelling en hoe uitgebreid het onderzoek is.

Trainingen voor kinderen/ jongeren is afhankelijk van het aantal sessies en de groepsgrootte. Richtlijn voor een training van tien sessies is 500 euro, inclusief materiaalkosten.

Studiebegeleiding in overleg

Tarieven voor scholen en instellingen in overleg, afhankelijk van de vraagstelling.

Afspraak afzeggen
Het kan gebeuren dat u verhinderd bent voor een afspraak. Als u dit minimaal 24 uur van tevoren afzegt, dan wordt de afspraak niet in rekening gebracht.

Vergoedingen

  • De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg en vergoeden de zorg. Proles Praktijk heeft een overeenkomst met de Gemeente Haaglanden die 10 gemeenten in de regio omvat.
  • De praktijk is ook aangesloten bij 1 NP. Zij hebben contracten met nagenoeg alle gemeenten in Nederland. Via uw zorgverzekering wordt basis of specialistische GGZ geheel vergoed.
  • Bij een Persoonsgebonden Budget ontvangt u een geldbedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. U kunt zo zelf de deskundigheid inroepen voor passende behandeling/begeleiding. U bepaalt zelf van wie, wanneer en welke zorg, hulp of begeleiding u wilt ontvangen. Het recht op persoonsgebonden budget is vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), voor meer informatie over het PGB kunt u terecht bij www.pgb.nl.
  • Prolespraktijk is dus aangesloten bij 1NP, tweede lijn GGZ. Dit is een netwerk van zelfstandig werkende professionals in de geestelijke gezondheids- zorg. Dit betekent dat de kosten voor onderzoek en behandeling in zijn geheel worden vergoed door uw basisverzekering via de aanmeldingsprocedure bij 1NP. U ontvangt dan van ons geen rekening. U heeft hiervoor wel een verwijsbrief van uw huisarts nodig. U kunt zich bij Prolespraktijk hiervoor aanmelden door naar de website van 1NP te gaan: www.1NP.nl en daar te zoeken naar F. Lakho. Van minderjarige kinderen moeten de ouders zich aanmelden.

Onze praktijk is ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen, www.nvo.nl

Code Praktijk: 94-57395
AGB- code zorgverlener: 94-008683
Kvk nr: 27367777