Persoonlijkheidsonderzoek

Geeft antwoord op vragen als 'wat is er met mijn kind aan de hand', 'waarom zit mijn kind niet lekker in zijn vel', of 'wat kunnen we er aan doen om de problemen te verminderen'. Het geeft een waardevolle aanvulling om zicht te krijgen op het functioneren van het kind.