Leerproblemen

  • Als uw kind zich niet gelukkig voelt en met tegenzin naar school gaat
  • Als uw kind niet naar verwachting presteert of vastloopt op school
  • Als blijkt dat uw kind moeite heeft met plannen, organiseren, structureren en/of zelfstandig werken

Wat is de oorzaak?

Een kind kan problemen hebben met leren waarbij zowel kindfactoren als omgevingsfactoren een rol spelen. In de puberteit zien we vaak een toename van het probleemgedrag in combinatie met het leren. Leerproblemen kunnen ontstaan door onder meer taalproblemen/dyslexie, rekenproblemen, concentratiezwakte, geheugen- en, aandachtsproblemen, faalangst, schrijf- en/of motorische problemen, of een complexe informatieverwerkingsproblematiek (NLD).

Leerproblemen komen ook voor in combinatie met andere stoornissen zoals:

  • ADHD: dan heeft uw kind waarschijnlijk last van aandacht, structuur- en concentratieproblemen, vergeetachtigheid, snel afgeleid, slecht luisteren, impulsiviteit al of niet in combinatie met beweeglijkheid
  • Autisme: uw kind heeft moeite met contact en communicatie, voelt zich verloren in de groep en wordt overspoeld door alle prikkels. Heeft een eigen leerstijl en is vrij rigide in zijn denken. Dit heeft te maken met structuur, motivatie en planningsproblemen.
  • Hoogbegaafdheid: uw kind denkt anders dan zijn leeftijdgenoten en is verder in zijn ontwikkeling. Zoekt vaak diepgang in de materie en wordt door de ander niet begrepen.

Onze aanpak

Na aanmelding van uw kind bij onze praktijk, wordt eerst een inventarisatie gemaakt van de al bestaande gegevens en onderzoeken. Op basis hiervan wordt, indien nodig, een intelligentieonderzoek of een aanvullend onderzoek afgenomen gericht op de leervoorwaarden. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt gekeken wat de beste aanpak is voor dit kind.

In de begeleiding wordt er aandacht besteed aan het versterken van de studievaardigheden en de leerstrategieen. Ook wordt er aandacht besteed aan de leervoorwaarden en de sociale -emotionele belemmeringen die het leerproces kunnen beinvloeden. Observatie op school kan nuttig zijn, en ook kan de school geinformeerd en geadviseerd worden over hun bijdrage tot een succesvolle aanpak van de behandeling van uw kind, uiteraard alleen met uw toestemming.

Kinderen met bovengenoemde stoornissen hebben extra ondersteuning nodig bij het plannen en organiseren van hun werk rekeninghoudend met hun beperkingen. Vanuit een veilige structuur wordt de zelfstandigheid van het kind bevorderd waardoor het zich competent voelt. Ook is het van belang om te weten welke situaties angst of stress oproepen om probleemgedrag te voorkomen.