Leerkrachten

  • Ondersteunen en adviseren bij de uitvoering van het plan van aanpak.
  • Coordineren van de externe zorg rond de leerling
  • Voorlichting over de problematiek van de leerling
  • Afname klassikale onderzoeken bijvoorbeeld, Eindonderzoek groep 8, schoolkeuzetest, dyslexiescreening
  • Dossiervorming en/of aanvragen verzorgen: voor de indicatiestelling Speciaal Onderwijs, Bureau Jeugdzorg, (her)indicaties, dossieranalyse

Onze doelstelling is om ouders, het onderwijs en instellingen te kunnen bereiken om problematiek van het kind begrijpbaar en inzichtelijk te maken.
Door onze expertise helpen wij u om inzicht te krijgen in de diverse problematiek. We geven u advies en bieden een afgestemde ondersteuning en begeleiding aan afhankelijk van de hulpvraag. Proles heeft veel ervaring in het onderwijs en het begeleiden van de zorgleerlingen. Proles zet haar expertise in om de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkelingen van de begeleide leerlingen te stimuleren.