Didactisch onderzoek

Om te zien wat het kind op school heeft geleerd (de leeropbrengst). Kijkt in het bijzonder wat de leerachterstanden zijn op taal en rekengebied in vergelijking met leeftijdsgenoten. Motivatie, werkhouding, leerstrategieen geven inzicht in hoe het kind leert. Er wordt hierbij ook gekeken naar het onderwijsproces.