De Cito eindtoets

  • U wilt weten wat uw kind op school heeft geleerd (de leeropbrengst).
  • Welk opleidingsniveau vmbo/havo/vwo) uw kind aankan?
  • U kind laten voorbereiden op de Cito-toets

De Cito-resultaten en het advies van de leerkracht bepalen uiteindelijk welk opleidingsniveau uw kind heeft. De Cito-eindtoets in groep 8 is niet noodzakelijk, maar het vervolgonderwijs vraagt wel naar een niveaubepalende toets.

Wat houdt het onderzoek bij ons in?

Het doel van dit onderzoek is het geven van een schooladvies voor de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Het didactisch onderzoek dat wij afnemen laat zien wat het kind op school heeft geleerd, de zogenaamde leeropbrengst. We kijken in het bijzonder wat de leerachterstanden zijn op taal en rekengebied in vergelijking met leeftijdsgenoten. Ook wordt het ruimtelijke inzicht gemeten.

Voorbereiden op de Cito-eindtoets

In de voorbereiding (bijvoorkeur in groep 7 of begin groep 8) worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om goed voorbereid te zijn op de Cito-toets. Zo wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan breuken, automatiseren en werkwoordspelling.
Uw kind heeft dan nog voldoende tijd heeft om zich goed voor te bereiden op de Cito-eindtoets in groep 8. Motivatie, werkhouding en leerstrategieen geven inzicht in hoe het kind leert.

De schoolkeuzetest

De schoolkeuzetest meet verschillende gebieden en geeft duidelijke mogelijkheden van het kind om een zo goed mogelijk schooladvies te geven.

We onderzoeken:

  • Het intelligentie- en didactische niveau
  • Hoe verloopt de sociaal-emotionele ontwikkeling en welk invloed heeft dat op de schoolontwikkeling.
  • Hoe is de werkhouding, motivatie en inzet