CV en werkervaring


Drs. Fareeda Lakho (1961) is afgestudeerd als gedragswetenschapper/ orthopedagoog. Ze is universitair opgeleid en deskundig in het onderzoeken en behandelen van kinderen/jongeren met leer-, opvoedings-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen zoals aan autisme verwante contactstoornissen en ADHD. 

Naast individuele begeleiding van kinderen en ouderbegeleiding heeft ze ervaring met het geven van trainingen aan kinderen.


Opleidingen

Atheneum
Hbo studie Maatschappelijk Werk (1983-1987)
Studie Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, specialisatie orthopedagogiek (1993-1998):
- Hoofdvakken: Diagnostiek & Behandeling, keuzevak: Forensische Psychiatrie
- Afstudeeronderzoek: motivatieontwikkeling

Kwalificaties en lidmaatschap

 • Gekwalificeerd en geregistreerd als orthopedagoog/gedragswetenschapper bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen
 • Registratie Psychodiagnostiek NVO
 • Lid Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Trainercertificaat Sociale Vaardigheden Leefstijl
 • Deelname aan diverse cursussen en symposiums met betrekking tot ontwikkelingsproblemen zoals Autisme en ADHD

Werkervaring

Fareeda Lakho heeft ruim 25 jaar ervaring in het werken met kinderen en jongeren tot en met 21 jaar, hun ouders en de school die tegen leer-. gedrags- en sociaal-emotionele problemen aanlopen in speciaal/regulier basis en voortgezet onderwijs en hulpverlening.

 • Maatschappelijk werk op LWOO/ St Paul College en De Opperd te Den Haag
 • Lid Permanente Commissie Leerlingzorg voor speciaal basisonderwijs in Den Haag
 • Ambulante begeleiding aan scholen.
 • Docent Pedagogiek aan de Ichtus Hogeschool Rotterdam.
 • Is sinds 1999 als gedragswetenschapper/zorgcoordinator verbonden aan de J.C. Pleysierschool/Westerbeek College (cluster 4) en is tevens voorzitter van het Zorg Advies Team.

Op bovengenoemde scholen heeft zij ruime ervaring opgedaan met onder meer:

 • Begeleiding van leerlingen en hun ouders van het regulier/speciaal onderwijs die tegen diverse problematiek aanlopen zoals leer- en gedragsproblemen, Autisme, Asperger, PDD-NOs, ADHD, dyslexie, en andere stoornissen.
 • Verzorgen van trainingen aan kinderen zoals, faalangstreductie, sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie.
 • Ondersteuning in taal- en rekenproblematiek, advisering in school, studie en beroepskeuze.
 • Verrichten van onderzoek gericht op leer- en gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen.
 • Ondersteunen van docenten en het managementteam onder meer in de handelingsplanning, bevorderen van deskundigheid, opzetten van een zorgstructuur en methodiek in de school, aanvragen van herindicaties, deelname aan het Zorg Advies Team en Passend Onderwijs, zorgdragend van dossiers, en het indienen van uiteenlopende aanvragen.

Door deze werkervaring is zij goed op de hoogte van de ingewikkelde en steeds aan verandering onderhevige wet- en regelgeving ten aanzien van zorgleerlingen in het onderwijs.