Begeleiding Leerlingen

Begeleiden van de leerling

  • Begeleidingsgesprekken met de leerling
  • Adequate hulpverlening gericht op het kind
  • Individueel werken met de leerling
  • Studie- en beroepskeuze advisering
  • Verzorgen van trainingen aan het kind zoals: faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining, training 'Ik ben speciaal' (kinderen met autisme vaardigheden aanleren zodat ze beter kunnen omgaan met de stoornis)

Ondersteuning ouders

  • Voorlichting over de problematiek van de leerling
  • Helpen bij het maken van de juiste schoolkeuze van hun kind
  • Verzorgen van themabijeenkomsten over diverse onderwerpen
  • Advisering na de indicatiestelling
  • Het verstrekken van informatie en advies over leerproblemen, ASS (onder meer autisme, PDD-NOS) en andere problemen met betrekking tot het gedrag.

De opsomming is niet compleet, maar bedoeld om u een beeld te geven van ons werkterrein.