Aanmelden

Ouder(s)/verzorger(s)
Via het aanmeldingsformulier op deze site, geeft u naast persoonsgegevens ook de reden van aanmelding en uw visie op de problematiek kort aan. U meldt zich aan voor een eerste gesprek door het formulier te versturen.

U kunt ook telefonisch contact opnemen, zie hiervoor onze contactpagina. U wordt dan zo snel mogelijk uitgenodigd voor een eerste gesprek.

Intake
Na het eerste contact wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Indien van toepassing is uw kind hierbij aanwezig. Dit is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de aard van de problematiek. Na het intakegesprek krijgt u een advies in de vorm van een nader onderzoek of individuele begeleiding. De kosten hiervoor worden met u besproken. In overleg met u wordt een plan van aanpak gemaakt en we stellen een behandelplan voor.

Het advies kan een vervolgtraject inhouden in de vorm van individuele behandeling, een groepsbehandeling, ouderbegeleiding of begeleiding op school en/of studiesteun. Combinaties zijn ook mogelijk. Indien er een onderzoek moet plaatsvinden, wordt er na afloop een onderzoeksverslag opgesteld en worden de onderzoeksresultaten aan u toegelicht en wordt het bijbehorende advies besproken.
De duur van de begeleiding is afhankelijk van de aard van de problematiek. De frequentie is doorgaans een keer per week, een sessie duurt 45 minuten. Wij streven naar directe hulpverlening die snel en goed bereikbaar is.

Aanmelden scholen/instellingen
U kunt zich telefonisch bij ons aanmelden of d.m.v. het aanmeldingsformulier op deze site. Rechtstreeks uw vraag of bericht e-mailen aan ons kan ook, zie onze contactgegevens onder contact.